Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik, bir ürünün nasıl çalıştığını belirleyen veya ürünü geliştirmek için kullanılan fikirleri ve teknolojiyi öğrenmek için yapılan her türlü aktiviteyi içerir. Tersine mühendislik, mevcut cihazların veya sistemlerin tasarımını analiz etmek için sistematik bir yaklaşımdır. Tasarım sürecini incelemek veya yeniden tasarım sürecinde aşağıdakilerden herhangi birini yapmak için ilk adım olarak kullanılabilir:

– Cihazı çalıştıran mekanizmaları gözlemlemek ve değerlendirmek

– Mekanik bir cihazın iç işlerini incelemek ve parçalara ayırmak

– Gerçek parça veya üründen, CAD modelinde parça veya ürün geometrisini geliştirmek

– Gerçek cihazı gözlemlerinizle karşılaştırmak ve iyileştirmeler önermek

Teknik veriler elde etmek için alternatif yöntemler gerçek ters mühendislik işleminden daha maliyetliyse, ters mühendislik de gerekli olabilir.

Tersine mühendislik, bir ürünün işlevselliği, şekli, fiziksel prensipleri, üretilebilirliği ve montaj kabiliyeti açısından gözlendiği, demonte edildiği, analiz edildiği, test edildiği, “deneyimli” olduğu ve belgelendirildiği yeniden tasarım sürecini başlatır. Tersine mühendislik sürecinin amacı bir ürünün mevcut durumunu tam olarak anlamak ve temsil etmektir.

Mudatech’te tersine mühendislik son derece deneyimli uzmanlar tarafından yapılır ve sonuçlar farklı pazar ihtiyaçlarına uygun ürünler geliştirmek için kullanılır.